Shoqatat

Shoqatat

Shoqata e Mbrojtjes se Konsumatorit Shqiptar

Rruga 4 Shkurti , nr.1 kati i parë, përballe Albtelekomit Tirana,
në krah të “Librari Agollit” dhe “Veteranëve”
+355 4 2234216
info@shmksh.org
islamcani_aca1@yahoo.com
www.shmksh.org

Konsumatori në fokus

Rruga “Mujo Ulqinaku”
Pallati Shushica, Apt.17 Tiranë
+355 69 777 1563
konsumatorinefokus@gmail.com

Qendra “Peshëmatje-çmime”

Rruga “Idriz Dollaku”, Nd.148 Tiranë
+355 69 216 2929
+355 68 224 5267
peshematjecmime@yahoo.com

Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit

Rr. Reshit Collaku, ZMK Vila Blu mbrapa Shallvareve perballe Taivanit
Tirana, Albania
konsumatori@gmail.com
www.konsumatori.al

Qendra “Konsumatori shqiptar”

+355 69 396 1511
qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com

Publikime : Energjia Elektrike Guide ankimi institucionale Ankohu Uji