Publikimet
Shpjeguesi për kredinë konsumatore

Shpjeguesi i kredisë konsumatore është përgatitur për t`ju ardhur në ndihmë bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund tëkredi-konsumatore kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me kredinë konsumatore, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtu

Shpjeguesi për paketat e udhëtimit

Shpjeguesi i kredisë konsumatore është përgatitur për t`ju ardhur në ndihmë bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund tëkredi-konsumatore kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me kredinë konsumatore, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtu

Të ndryshosh mendje është e drejta juaj!
Shpjegues per kushtet e padrejta ne kontratat me konsumatoret
Shpjegues per Praktikat e Padrejta Tregtare
Shpjegues per Kontratat e Shitjes