Seanca degjimore me Operatoret e Komunikimeve Elektronike

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve, më datë 07.10.2016, në ambientet e MZHTTES, zhvilloi 4 seanca dëgjimore me 4 operatorë e komunikimeve elektronike në lidhje me raportin e vlerësimit të kontratave standard të shërbimit të internetit dhe telefonisë fikse të...

Takim me përfaqësues të 13 bashkive në Jug të vendit

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), në datë 21.06.2016, në kuadër të nismës “Përfshirja e pushtetit vendor në përmirësimin e zbatimit të legjislacionit dhe rritja e nivelit të mbrojtjes së konsumatorëve në qytetin e Sarandës...

15 Mars 2016 – Fushate ndergjegjesuese

Më datë 15 Mars, me rastin e Ditës së Konsumatorëve, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) me mbështetjen e projektit GIZ dhe shoqatave të konsumatorëve, organizoi një sërë aktivitetesh me moton: Konsumatorë, përdorni të...