Në datë 15 mars 2022, në ambientet e “Europa House”, me rastin e 15 Marsit Ditës Ndërkombëtare të Konsumatorit, u zhvillua një takim i përbashkët ndërgjegjësues, me përfaqësues të shoqatave të mbrojtjes së konsumatorëve, dhe të shoqërisë civile të fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve

“Në datë 15 mars 2022, në ambientet e “Europa House”, me rastin e 15 Marsit Ditës Ndërkombëtare të Konsumatorit, u zhvillua një takim i përbashkët ndërgjegjësues, me përfaqësues të shoqatave të mbrojtjes së konsumatorëve, dhe të shoqërisë civile të fokusuar në...

15 Marsi Dita Botërore/Ndërkombëtare e Konsumatorëve

Lëvizja e konsumatorit shënon çdo vit 15 Marsin, Ditën Botërore të të Drejtave të Konsumatorit, si një mjet për të rritur ndërgjegjësimin global rreth të drejtave të konsumatorit. Celebrimi i kësaj ditës është një mundësi për të kërkuar që të drejtat e të gjithë...

Takim me përfaqësues të 16 bashkive në veri të vendit

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) ka nisur një tur konsultimesh që shërbejnë për zbatimin e ligjit për “Mbrojtjen e Konsumatorit për produket jo ushqimore”. MZHETTS, me mbështetjen e projektit të GIZ, organizoi në Shkodër...